Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Przewodnicząca –  p. Ewelina Połeć

Zastępca p. Bożena Biała

Sekretarzp. Marta Połeć

Skarbnikp. Małgorzata Szegda

Członek – p. Anna Sikorska