Lip 26

Nabór na nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Nabór na nauczyciela wychowania przedszkolnego w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Majdanie Sieniawskim w ramach projektu pt.: „Wychowanie przedszkolne u Świętego Mikołaja”, nr umowy: RPPK.09.01.00-18-0018/18-00.

Załączniki:

  1. Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w OWP przy SP w Majdanie Sieniawskim
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
  3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze – Oświadczenia
  4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze – OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA PERSONEL PROJEKTU