Kwi 11

II Wojewódzki Konkurs Logopedyczny

W II Wojewódzkim
Konkursie Logopedycznym
pt. „Trzeszczące wierszyki o Afryce” zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową nr 2
im. Hugona Kołłątaja
w Przeworsku
w kategorii literackiej
Kacper Działo z kl. II zajął I miejsce, natomiast w kategorii plastycznej Weronika Raduj z kl. I  otrzymała wyróżnienie.
Uczniom oraz opiekunom
p. T. Mazurek i p. E. Wąchała GRATULUJEMY!!!