Aktywność uczniów

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK

Od kilku lat trwa w naszej szkole zapoczątkowana i prowadzona przez uczniów zbiórka plastikowych nakrętek, z której dochód przeznaczony jest na rzecz osób niepełnosprawnych.

100_6820

ZBIÓRKA MAKULATURY

Od września do kwietnia trwała w szkole zbiórka makulatury na rzecz Afryki. Dochód z całej akcji zostanie przekazany na wybudowanie studni w Sudanie. Akcję zainicjował Samorząd Uczniowski, do której włączyli się również inni uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice.

ZBIÓRKA ETYKIETEK „LIPTON”

Uczniowie z naszej szkoły zainicjowali w tym roku zbiórkę etykietek po herbacie Lipton. Te żółte karteczki zostaną przeznaczone dla niepełnosprawnej kobiety, która potrzebuje wózka inwalidzkiego.

100_6839

„XVI EDYCJA AKCJI GÓRA GROSZA”

Co roku w naszej szkole, na przełomie listopada i grudnia odbywa się wielka zbiórka monet. Celem na które są zbierane te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy       w rodzinach zastępczych.

100_6807

„KOLĘDA MISYJNA”

Co roku uczniowie z naszej szkoły  na przełomie grudnia i stycznia biorą udział w kolędzie misyjnej, z której dochód przeznaczony jest dla sierocińca w Zambii Kasisi, prowadzonego przez polskie siostry – Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

DSC_0018

 

„SZLACHETNA PACZKA”

W tym roku szkolnym (2015/2016) pani Joanna Brzyska zainicjowała w naszej szkole akcję „Szlachetna Paczka”. Jest to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i anonimowych darczyńców na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymały przygotowane przez nas paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

 

„KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”

Uczniowie z klas pierwszych z naszej szkoły, jak co roku tak i teraz zostali zgłoszeni do programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce.

Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze.