Kwi 09

Szanowni rodzice!

 Informuję, że od 10.04.2019 r. (środa) w szkole będą realizowane zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze.

     Dni: 15 – 17 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
W tych dniach  w szkole odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

                                                                                                                                          Renata Goch